Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

xetaicau's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Xe Tải Cẩu 
Gender:
Male 
Age:
33  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://longtruongauto.com/xe-tai-cau 
Comments:
 

Xe tải cẩu - Long Trường Auto là đại lý xe tải chuyên cung cấp và phân phối các loại xe tải, xe gắn cẩu tự hành, xe tải cẩu uy tín bậc nhất trên toàn quốc. Sản phẩm của Long Trường Auto luôn được kiểm định chặt chẽ từ các khâu nhỏ nhất về chất lượng trước khi được bàn giao cho khách hàng.