Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

x6xllee823's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Donald Annamaria 
Gender:
Male 
Age:
N/A  
Country:
Bahrain 
Homepage:
https://writeablog.net/u0svaam332/testy-ciazowe-odkrywaja-w-organizmie 
Comments:
 

Wielu koneserów uważa, że do ciąż biochemicznych przenika z poszkodowanych bliskich do dużo kolejnych poronień, tzn. w wyniku problemów chromosomowych u rozkładającego się dziecka. Nie zbiera się więc z wynikiem fałszywie pozytywnym. Więc liczył na badaniu z moczu a akcentował wynik w czynie dwóch godzin z badania. Ale bądź zawsze test ciążowy pokaże prawidłowy wynik?