Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

wulfy's profile

Rank:
Metal freak 
Points:
9183 
Full name:
Wulfstan Werewolf 
Gender:
Male 
Age:
52  
Country:
Czechia 
Homepage:
http://www.slavia.cz 
Favourite metal genre(s):
heavy, speed, power, doom 
Comments:
 

Metal můžu poslouchat od rána do večera a od večera do rána!

David Hubáček je nejlepší fotbalista na světě!

SMRT SPARTĚ!!!!!!!!!

Nemám rád vyholený. Ať žijí bobři!!! (Long live the beavers)