Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

wedzarnie's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
lp/madopein//ekomseinrazdew 
Gender:
N/A 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
https://www.smokehouses.eu 
Comments:
 

Wędzarnie, czyli firma Smokehouses specjalizująca się w projektowaniu, serwisie, produkcji oraz sprzedaży wędzarni. Przez swoje wędzarnie są znani na całą Polskę a ich urządzenia pracują:
- na działkach rekreacyjnych u amatorów wędzenia,
- w restauracjach, barach, stołówkach,
- w sklepach, marketach,
- w laboratoriach,
- w szkołach,
- w kołach łowieckich,
- w firmach agroturystycznych,
- w firmach cateringowych,
- w firmach garmażeryjnych,
- w przydomowych wędzarniach,
- w małych zakładach wędzarniczych,
- w dużych zakładach wędzarniczych.