Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

UAmedTOURS's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
UAmedTOURS  
Gender:
N/A 
Age:
N/A  
Country:
Ukraine 
Homepage:
https://uamedtours.pl/directions/stomatologia 
Comments:
 

Firma UAmedTOURS od ponad pięciu lat organizuje wyjazdy medyczne dla pacjentów z całego świata na Ukrainę.

Jednym z krajów, z którym ściśle współpracujemy jest Polska. Główne kierunki, które są atrakcyjne dla polskich pacjentów to:

Okulistyka, aborcje medyczne i próżniowe oraz stomatologia.

Pomagamy pacjentom znaleźć dobrą przychodnię i profesjonalnego lekarza w odpowiednim mieście. Ponadto podejmujemy się wyszukania komfortowego zakwaterowania, transferu oraz organizacji zajęć rekreacyjnych.

Oprócz głównych zabiegów możesz również przejść przez okres rehabilitacji na Ukrainie. Możemy również pomóc w jego organizacji.