Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

trandaunet88's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Tran Dau 
Gender:
Male 
Age:
41  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://trandau.net/ 
Favourite metal genre(s):
Male 
Comments:
 

Nhận định bóng đá, dự đoán tỷ số, bình luận trước và sau các trận đấu bóng đá diễn ra tối nay và rạng sáng ngày mai. Trang tin tức tổng hợp các tin tức bóng đá, thể thao trong nước và quốc tế.
Thông Tin Liên Hệ :
Website : https://trandau.net/
Email : [email protected]
Social : https://twitter.com/trandaunet88
Địa chỉ : 225 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hastag : #trandau #binhluantrandau #nhandinhbongda #dudoantyso