Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

tonlopphatdatt's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//ttadtahppolnot 
Full name:
Tôn lợp 
Gender:
Male 
Age:
23  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://satthephcm.com/ton-lop/ 
Comments:
 

Sắt thép Phát Đạt chuyên cung cấp tất cả các loại tôn - sắt
Webtite:  https://satthephcm.com/ton-lop/
SĐT: 0903121419
692 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
Uy Tín – Chất Lượng – Giao Hàng Nhanh Chóng