Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

thietkewebsitemikotech's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
thietke website 
Gender:
Male 
Age:
N/A  
Country:
Vietnam 
Comments:
 

Thiết kế website chuyên nghiệp, Thiết kế website cho doanh nghiệp trọn gói chuẩn giao diện UX/UI. Dịch vụ thiết kế web code tay chuẩn SEO theo yêu cầu KH. Cung cấp dịch vụ Domain/ Hosting tốc độ cao.

https://mikotech.vn/thiet-ke-website Thiết kế website theo yêu cầu khách hàng code tay hoặc theo nền tảng wordpress.... Dịch vụ thiết kế website trọn gói cho doanh nghiệp tại Mikotech
Thiết kế web tại công ty Mikotech với mọi ngôn ngữ lập trình web:
Ngôn ngữ lập trình Python
Ngôn ngữ lập trình JavaScript
Ngôn ngữ lập trình C++
Ngôn ngữ lập trình Java
Ngôn ngữ lập trình PHP
Ngôn ngữ lập trình web SQL
Ngôn ngữ lập trình Ruby
...........v..v
Địa chỉ thiết kế website tại Mikotech TPHCM: Tầng 15, Tòa nhà Robot, 308 - 308C Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SDT: 028 3636 8805 - 0909 326 456
#thietkewebsite, #thietkeweb, #thietkewebsitechuyennghiep, #thietkewebtrongoi, #thietkewebsitedoanhnghiep, #dichvuthietkewebsite, #dichvuthietkeweb, #websitechuanux, #websitechuanui, #ui/ux, #trongoithietkeweb, #doanhnghiep, #chuyennghiep, #uytin, #chatluong, #website, #web, #thietkewebtphcm, #dichvuwebsitehcm, #webcode, #chuanseo, #yeucauthietkeweb, #thietkewebtheoyeucau, #lamweb, #lamwebsite, #thietkewebcaocap, #thietkewebsitecaocap, #dichvulamwebsite, #dichvuthietkeweb, #congtythietkeweb, #congtythietkewebsite, #congty, #website, #web, #thietkewebdep, #thietkewebsitedep, #thietke.

Thông tin mạng xã hội Công ty Mikotech chuyên thiết kế website/ lập trình app tại đây nhé.
Website: https://mikotech.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgZ9K4YmdVSDC2WjUeJ6C5Q/featured
Twitter: https://twitter.com/thietkewebmkt
Linkedin: www.linkedin.com/in/thietke-website-mikotech
flickr.com: https://www.flickr.com/people/thietkewebsitemikotech/
bloger: https://thietkewebsitemikotech.blogspot.com/
tumblr: https://thietkewebsitemikotech.tumblr.com/
behance.net: https://www.behance.net/thietkewebmikotech
reddit.com: https://www.reddit.com/user/thietkewebsite/
wordpress.com: https://thietkewebsitemikotech.wordpress.com/
about.me: https://about.me/thietkewebmikotech