Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

sieuthihoaphatcomvn's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
sieuthihoaphat.com.vn  
Gender:
Male 
Age:
38  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://sieuthihoaphat.com.vn/ 
Favourite metal genre(s):
Male 
Comments:
 

Chuyên lắp đặt giàn phơi thông minh Hòa Phát, lưới an toàn bảo vệ chống té ngã, bạt che, mành rèm văn phòng, cửa lưới chống muỗi.
Siêu thị Hòa Phát là nhà cung cấp, lắp đặt, sửa chữa giàn phơi thông minh Hòa Phát chính hãng. Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp lên tới 10 năm, miễn phí thi công, lắp đặt trong ngày tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
Website: https://sieuthihoaphat.com.vn/
Số điện thoại: 0907.100.939
Địa chỉ: số 421 đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
#gianphoi #gianphoithongminh #gianphoihoaphat #gianphoithongminhhoaphat