Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

sbtyapp's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//ppaytbs 
Full name:
Sbty app 
Gender:
Male 
Age:
27  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://www.sbtyapp.com/ 
Comments:
 

SBTY được thành lập vào năm 2012 với mục đích hoạt động chuyên về các trò chơi giải trí. Nhà cái này được ủy quyền bởi một công ty phát hành game nổi tiếng trên thị trường là First Cagayan có trụ sở đặt tại Philippines. Ngoài ra, SBTY cũng đã từng có sự cộng tác với nhiều bên nổi tiếng khác như CX, AG, CQ9,… để kết hợp cho ra mắt nhiều sản phẩm giải trí đỉnh cao.
154 Đường số 7, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
0928893847
#sbtyapp