Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

proecology's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Gender:
N/A 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
https://proecology.pl/ 
Comments:
 

Marka Proecology Buildings działa od 2002r. specjalizując się w wykonywaniu instalacji przemysłowych oraz instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii.

Przez pierwsze lata firma rozwijała się stopniowo. Podpisywaliśmy kolejne umowy, na koncie przybywało realizacji, zadowolonych klientów i rekomendacji. Zdobywanie kolejnych zleceń wynikało z solidności, umiejętności i coraz większego doświadczenia naszego zespołu.