Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

pompycieplapna's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
lp/madopein//anpalpeicypmop 
Full name:
pompycieplapna pompy 
Gender:
Other 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
https://proecology.pl/pompy-ciepla/pszczyna/ 
Comments:
 

Pompy ciepła używane są do ogrzewania budynku jak również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a działanie jest w pełni ekonomiczne i ekologiczne. Pracują dzięki prądowi, którym są zasilane.
Każdy teren to zespół innych cech i nie wszędzie jest możliwe zastosowanie takich samych systemów pomp ciepła. Zostały one podzielone ze względu na sposób pozyskania i dostarczenia ciepła do firmy lub domu, ze względu na to, że zasoby naturalnej energii mogą mieć różne pochodzenie. Większość Konsumentów zna zna elementarny podział – wodne, powietrzne i pośrednie.