Register Forgot login?

© 2002-2018
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

polinka45's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Gender:
N/A 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
http://kielczyk.pl/psycholog-dzieciecy/ 
Comments:
 

Każdy rodzic troszczy się o swoje dziecko bez względu na wiek. Jeśli coś cię niepokoi lub napotkałeś trudy wychowawcze, skorzystaj z naszej pomocy. Nie ma rodziców idealnych i każdy z na popełnia błędy, ważne aby to zauważać i korygować.