Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

phongnguyenseoexpert's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Phong Nguyen SEO Expert 
Gender:
Male 
Age:
30  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://nguyenthanhphong.com.vn/ 
Favourite metal genre(s):
Male 
Comments:
 

Phong Nguyen là một trong những chuyên gia SEO hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với kinh nghiệm trải qua hàng nghìn dự án SEO, anh đã chia sẻ rất nhiều giá trị đến cộng đồng SEO Việt. Anh là chuyên gia, nhà đào tạo SEO được nhiều công ty lớn nhỏ săn đón.
Phong Nguyen là founder của HapoDigital, đơn vị #1 trên thị trường cung cấp dịch vụ SEO tổng thể, SEO từ khóa, Đào tạo SEO doanh nghiệp, trainning SEO nội bộ, cùng dịch vụ backlink đến từ nhiều hệ thống mà HapoDigital đang sở hữu.
Website: https://nguyenthanhphong.com.vn/
Địa chỉ: Hoàng Đạo Thúy , Cầu Giấy, Hà Nội
Chỉ đường: https://goo.gl/maps/ybhuLzsU5ctmJWjZ8
Điện thoại: 0965553496
#phongnguyen #phongnguyenseoexpert #phongnguyendaotaoseo #dichvuseo #daotaoseo