Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

phongkhamthaiha's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Phòng khám đa khoa Thái Hà 
Gender:
N/A 
Age:
46  
Country:
Vietnam 
Homepage:
http://phongkhamthaiha.net 
Comments:
 

Phòng khám đa khoa Thái Hà tại địa chỉ 11 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội là địa chỉ khám bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội uy tín, chất lượng tại Hà Nội. Được Sở y tế thành phố Hà Nội cấp phép, trong hơn 10 năm hoạt động, phòng khám đã gặt hái được nhiều thành tựu, ngày càng chiếm được sự tin tưởng và ủng hộ của bệnh nhân trên địa bàn thành phố nói riêng, cả nước nói chung.
11 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam - 0366880866