Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

opal_park_view's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Opal Parkview 
Gender:
Male 
Age:
31  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://opal-parkview.net 
Comments:
 

https://opal-parkview.net/ | Opal ParkView tọa lạc tại đường Bùi Hữu Nghĩa, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương.Bao gồm 6.500 căn hộ với 12 Block, trên diện tích 5,3HA giữa lòng Thành phố Thuận An. Được đầu tư với kinh phí lên tới 900 triệu USD.
Info :
Hotline: 0878.028.028
Website:
https://opal-parkview.net
Email : [email protected]
Địa chỉ : Bùi Hữu Nghĩa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Hastag: #opalparkview #opal_parkview #opal_park_view #du_an_opal_parkview #opalparkview_datxanh