Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

nhachayvn's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Kênh giải trí KC Metropolis 
Gender:
Female 
Age:
34  
Country:
Vietnam 
Homepage:
http://kcmetropolis.org/ 
Favourite metal genre(s):
Rock 
Comments:
 

Bio "https://nhac.vn/ - Với Nhac.vn, bạn có thể tận hưởng âm nhạc trong từng khoảnh khắc và trải nghiệm tối đa các tính năng nổi bật như: Xem video, nghe nhạc mp3, tải nhạc mp3 chất lượng cao nhất; Thiết kế thân thiện, thích hợp trên mọi thiết bị (điện thoại, máy tính cá nhân, máy tính bảng...); Xem & nghe nhạc lossless/ tải nhạc lossless độc quyền không giới hạn"
Address (*) P804, Tòa nhà VET, 98 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Phone (*) 024 37554190
Email: [email protected]
Website https://nhac.vn/
Postcode 100000
Google Map https://maps.google.com/maps?cid=12577803458538551774