Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

nhacaita88link's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Nhà Cái Ta88 
Gender:
N/A 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
https://nhacaita88.link/ 
Comments:
 

TA88 chính là tên thương hiệu của một nhà cái uy tín chuyên về mảng cá cược trực tuyến, được sự đầu tư cực kỳ mạnh từ một số ông chủ giàu có tại nước ngoài.
Sau nhiều năm hoạt động tại thị trường quốc tế, thương hiệu nhà cái TA88 đã có mặt ở rất nhiều nước thuộc khu vực châu Á.
Điển hình như Trung, Hàn, Nhật và một số quốc gia Đông Nam Á.
Địa chỉ: a17/25, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Phone 0902293847
#nhacaita88 #ta88