Register Forgot login?

© 2002-2024
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

nevato's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
ĐIỆN MÁY NEVATO VIỆT NAM 
Gender:
Male 
Age:
34  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://nevato.com.vn/ 
Favourite metal genre(s):
rocks 
Comments:
 

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nevato Việt Nam thuộc loại hình DN Công ty TNHH ngoài NN, được quản lý bởi chi cục thuế Huyện Núi Thành đã được cấp GCN ĐKT. Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn đồ điện gia dụng; bán buôn đồ điện tử, điện lạnh gia dụng và công nghiệp.
Địa chỉ: 148 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam.
Email: [email protected]
SĐT: 0932568939