Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

nayrika25's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
nayrika parham 
Gender:
Female 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
https://ahurafelezyab.com/ 
Comments:
 

در حال حاضر فلزیابی های جدید و پیشرفته در دسترس هستند که به راحتی هر یک از فلزات را شناسایی می کنند. این فلزیاب های پیشرفته بر اساس نوع فلزات ، همچنین پیچیدگی و سایز فلزات تعیین می شوند. در واقع، فلزیابی های پیشرفته شامل تشخیصات بین المللی و تکنولوژی های روز دنیا هستند که به شما امکان مناسب برای شناسایی هر یک از فلزات خرید فلزیاب یا دیگر فلزات را می دهند.