Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

namkhoa's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//894062rtyfghcvb 
Full name:
nam khoa 
Gender:
Female 
Age:
24  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://sites.google.com/site/bacsinamkhoasaigon/ 
Favourite metal genre(s):
namhoc 
Comments:
 

Phòng khám đa khoa An Giang là địa chỉ chuyên chữa các bệnh lý nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội và bệnh hậu môn trực tràng. Với tiêu chí phục vụ vì sức khỏe của người dân, phòng khám đã đạt được những thành tựu lớn trong việc chữa trị. Đáng chú ý nhất là có thể chữa khỏi bệnh cho các bệnh nhân đã từng tới thăm khám và chưa có ca nào bệnh tái phát trở lại.