Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

minhphatpc's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Minh Phát PC 
Gender:
N/A 
Age:
33  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://minhphatpc.vn/ 
Comments:
 

Minh Phát là công ty chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm tấm nhựạ polycarbonate (PC). Các sản phẩm có chất lượng cao hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp #minhphatpc.
Địa chỉ: 62/3 Tỉnh lộ 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 700000
SĐT: 0987813891