Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

maixenciwq's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Adela Azar 
Gender:
Female 
Age:
N/A  
Country:
Belarus 
Homepage:
http://oreshononjt3kv9.bearsfanteamshop.com/karbieniec-pospolity-co-to 
Comments:
 

Karbieniec pospolity (lycopus europaeus) to długotrwała roślina z rzędzie Lycopus, panująca codziennie na zasięgu Europy również Azji. To, gdzie dostać karbieniec pospolity czy sadzonkę Eustomy pragnie od dostępności owego gatunku. W historii był konsumowany często w leczeniu chorobie ze postaci układu oddechowego, którym przebywa uporczywy i męczący kaszel. Osiąga wielkość z 20 do 80 centymetrów.