Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

lichsudoidau's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//uadiodushcil 
Full name:
Lịch sử đối đầu 
Gender:
Male 
Age:
32  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://lichsudoidau.net/ 
Comments:
 

Lịch sử đối đầu, Kho dữ liệu đối đầu, tỷ số thắng thua, phong độ gần đây của các cặp đấu sắp diễn ra trên khắp các sân cỏ thế giới
#lichsudoidau
Địa chỉ: 179 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Phone: 0902293847
Website:
https://lichsudoidau.net/