Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

khachsanhue's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Khách Sạn Huế 
Gender:
Male 
Age:
43  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://khachsanhue.com.vn/ 
Comments:
 

Giới thiệu: Khachsanhue.com.vn (huehotel.com.vn) ra đời vào tháng 01 năm 2013, với mục tiêu cung ứng cho du khách thông tin đầy đủ và chính xác về hệ thống khách sạn – nhà nghỉ, dịch vụ du lịch ở Huế, kênh quảng bá và là cầu nối giữa các doanh nghiệp với khách hàng.
Hag tags: #khachsanhue #khachsan #nhanghi #resort #hotel #dulich #hue #dulichhue
Địa chỉ: 13 Lý Thường Kiệt, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
SĐT: 84962083232
Website: https://khachsanhue.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/Kh%C3%A1ch-s%E1%BA%A1n-Hu%E1%BA%BF-102600578799148