Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

ketonyegzogenne's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Ketony Egzogenne 
Gender:
Male 
Age:
33  
Country:
Armenia 
Homepage:
https://www.ketosklep24.pl/ketony-egzogenne-bhb/ 
Comments:
 

Ketony Egzogenne to niezbędny suplement, który powinien Ci towarzyszyć podczas diety ketogenicznej. Nasz keto sklep ma w ofercie Ketony Egozgenne BHB firmy 7Nutrition w okazyjnych cenach. BHB pozwoli Ci się utrzymać w stanie ketozy, nawet jeśli przegrasz z swoją słabością i zjesz hmm... może pyszne słodycze? Nie czekaj, ułatw sobie dietę keto z keto sklepem!