Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

ivo_ignatov's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Gender:
Male 
Age:
N/A  
Country:
Bulgaria 
Homepage:
https://www.ivoignatov.com 
Comments:
 

Иво Игнатов Ч.Б.М. (известен като честния български ментор) е автора на уебсайтове като: https://www.ivoignatov.com, https://investa.info, https://zlato.net, https://pari.info, https://ivoignatov.info

Иво е щастлив визионер, предприемач, инвеститор, ментор, автор, копирайтър, блогър, влогър, писател, интернет маркетър, уебмастър, приключенец, турист, спортист и други.

Той създава този сайт, за да сподели своите печеливши познания, опита, и резултатите си, и за да помогне на 10,000 българи да създадат живота на мечтите си (за по-малко от 5 г.)