Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

integracja's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Gender:
Male 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
https://www.hevent.pl/imprezy-integracyjne/ 
Comments:
 

Zajmujemy się organizacją imprez integracyjnych na terenie całego kraju.
Lokalizacja nie stanowi dla nas żadnego problemu. Dojeżdżamy w wybrane miejsce i organizujemy transport dla gości i uczestników wyjazdu.

Jesteśmy zawsze tam, gdzie potrzebna jest profesjonalna organizacja eventu czy imprezy integracyjnej.