Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

grappp's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Gender:
N/A 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
http://3gstudio.pl/ 
Comments:
 

Promowanie strony w sieci. Wszelkiego rodzaju działania marketingowe. W XXI wieku sieć ma bardzo istotną rolę w działaniu każdego przedsiębiorstwa. Ci, którzy nie promują się w tym medium są daleko w tyle. Liderzy rynku to także liderzy w działaniach w sieci. Przenikanie się tych obu czynników jest w dzisiejszych czasach normalne.