Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

fasetto's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
fasetto fasetto 
Gender:
Male 
Age:
24  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://fasetto.link/ 
Comments:
 

Fasetto – Diễn đàn chia sẻ thủ thuật và kiến thức về các mạng xã hội lớn như Facebook, Tiktok, Instagram, Google,... Tổng hợp nhiều hình ảnh mới hot nhất và hướng dẫn chính xác nhất
Website: https://fasetto.link/
Địa chỉ: 5 đường Tân Canh, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hastags: #fasetto, #thuthuatfasetto, #meocongnghefasetto