Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

eregowexrz's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Keva Destiny 
Gender:
Female 
Age:
N/A  
Country:
Antarctica 
Homepage:
http://suntedofirz1jca.bearsfanteamshop.com/karbieniec-pospolity-jako- 
Comments:
 

Karbieniec pospolity (lycopus europaeus) to długoletnia roślina z typie Lycopus, występująca łącznie na obwodzie Europy oraz Azji. Z pretensji na pokaźne kwiaty karbieniec pospolity stanowi utalentowaną rośliną miododajną, którą warto sadzić w niedalekiej przerw od uli. Podgrzanie alkoholu dobrze wpłynie na wystawienie z rośliny jej zalet, więc o nie umniejszać tego czynie.