Register Forgot login?

© 2002-2024
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

dshongvan's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Ths. Dược Sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân 
Gender:
Female 
Age:
35  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://saothaiduong.com.vn/author/dshongvan/ 
Favourite metal genre(s):
Female 
Comments:
 

Tôi là Nguyễn Thị Hồng Vân - Thạc sỹ, dược sỹ, giám đốc pháp chế của công ty Cổ Phần Sao Thái Dương. Với niềm đam mê các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược và dược mỹ phẩm, cùng kinh nghiệm kiến thức về y dược tôi mong muốn cùng công ty mang đến các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, an toàn , lành tính với chất lượng tốt nhất.
Website: https://saothaiduong.com.vn/author/dshongvan/
Địa chỉ: Đông Sơn - Thanh Hoá
#dshongvan , #thshongvan, #thsdshongvan , #saothaiduong