Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

dodongbatien's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//nhneitabgnodod/laicos 
Full name:
Đồ Đồng Lộc Nam 
Gender:
Male 
Age:
27  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://dodongbatien.com/ 
Comments:
 

dodongbatien.com địa chỉ đúc đồng có truyền thống hơn 100 năm tại Ý Yên - Nam Định với những mẫu tượng đồng, chuông đồng... với độ sắc sảo và tinh tế cao. Đồ Đồng Lộc Nam đơn vị đúc đồng 100% nguyên chất số 1 toàn quốc Giá Rẻ. Mẫu mã kiểu dáng tinh xảo Đẹp đang được nhiều Khách hàng lựa chọn
Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc Lộc Nam
Địa chỉ: 57B Thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định
Phone: 0836122222
Enail: [email protected]
Website: https://dodongbatien.com/