Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

diverti's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Gender:
Other 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
https://diverti.pl/ 
Comments:
 

sklep dla dzieci, rodziców, przedszkoli oraz szkół!
Wierzymy w moc zabawek, które rozwijają wyobraźnię, ale również w te, które sprawiają, że nauka staje się prawdziwą przygodą! Jesteśmy firmą, która dostarcza pomoce dydaktyczne do szkół, przedszkoli i Waszych domów. Stawiamy na praktyczną i kreatywną edukację już od najmłodszych lat. Produkty, które znajdziecie w naszym sklepie rozwiną wyobraźnię i pomogą w skutecznym przyswajaniu wiedzy na wszystkich poziomach edukacji.