Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

dergo's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//ogred/manteiv 
Full name:
D'ERGO VIETNAM 
Gender:
Male 
Age:
33  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://dergo.vn/ 
Comments:
 

D'ERGO - Tự hào với sứ mệnh kiến tạo không gian học tập và làm việc hoàn hảo cho sức khoẻ. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm: Bàn học thông minh chống gù chống cận, bàn làm việc thay đổi độ cao, ghế văn phòng ergonomic cao cấp, thiết bị hỗ trợ làm việc ergonomic cao cấp.
- Địa chỉ: 19A Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Hotline: 08.9999.1800
- Hastag: #banhocthongminh #banhocchobe# #dergo #ghecongthaihoc #ergonomic #ergonomicchair