Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

d5pqlvm887's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Dolores Maribeth 
Gender:
Female 
Age:
N/A  
Country:
Belarus 
Homepage:
https://canvas.instructure.com/eportfolios/212951/londusasalwv4cp/Kied 
Comments:
 

Test ciążowy został ułożony na przełomie lat 60 również 70 XX wieku. Również kobieta, która sądzi, iż jest w ciąży może skończyć badanie w laboratorium, są ostatnie badania bardzo wyraźne, które doświadczają lub wykluczają ciążę w 100 proc. nawet tydzień po zapłodnieniu. Fałszywy wynik testu ciążowego, więc ponad efekt zapłodnienia, jakie nie jest ciążą.