Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

congnghecit's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
CIT CIT 
Gender:
Male 
Age:
34  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://citgroup.vn/ 
Favourite metal genre(s):
Male 
Comments:
 

CIT Group là thương hiệu của CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CIT. Dịch vụ của chúng tôi gồm: Thiết kế website, Thiết kế thương hiệu, Quảng cáo online, Lập trình phần mềm theo yêu cầu.
Hotline: 0842 272 868 Email [email protected] - 709 Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa - ĐN. https://g.page/congnghecit?share
Điện thoại: 0842 272 868 - 0922 272 868
https://citgroup.vn/ - https://congnghecit.net/ - https://congnghecit.com/ - https://congnghecit.vn/