Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

ciscosaigon's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Cisco Sài Gòn 
Gender:
Male 
Age:
35  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://ciscosaigon.com/ 
Favourite metal genre(s):
Male 
Comments:
 

Báo giá phân phối switch cisco catalyst 2960X, 2960L, 9200 | cisco 3650, 3850, 9300 | router cisco ISR4321/ 4331/ 4351 | Module Cisco SFP SFP+ QSFP
Cung cấp thiết bị mạng Cisco, switch Cisco, module sfp, router cisco, firewall cisco chính hãng uy tín chuyên nghiệp số 1️⃣ Việt Nam.
Địa chỉ: 259/11 Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh, SĐT: 0921.456.666, Website: https://ciscosaigon.com            
Chỉ đường: https://g.page/phanphoiswitchciscochinhhang
Facebook: https://www.facebook.com/ciscosaigon
#cisco, #switchcisco, #cisco9200l, #switchcisco9200, #modulecisco, #phanphoicisco, #ciscosaigon