Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

chienthankyvn's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//04gjutedrej 
Full name:
Chiến Thần Ký Mobile 
Gender:
Male 
Age:
32  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://chienthanky.vn/ 
Comments:
 

Được ấn định ra mắt vào ngày 07/11/2018 vừa qua. Chiến Thần Ký luôn là cái tên được các game thủ săn đón nhất tính tới thời điểm hiện tại về thể loại này. Với khẩu hiệu "Game mobile đỉnh cao - PK cực mạnh". Chiến Thần Ký sẽ không làm bạn thất vọng với gameplay cực hấp dẫn.
#chienthanky #chienthankymobile #gamechienthanky #gamechienthankymobile #chienthankyonline
Địa chỉ: 5 Phố Trà Vịnh Hường, Phường 8, Huyện Vỹ Bảo Hải Phòng
Phone: 84-780-977-2521
Website:
https://chienthanky.vn/