Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

buddd's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Bogdan Udo 
Gender:
Male 
Age:
44  
Country:
United States 
Homepage:
http://budimaxkunicki.pl/oferta/sprzedaz-ziemi-i-kruszywa.html 
Comments:
 

Jesteśmy przedsiębiorstwem, którego główną dziedziną są wszystkie prace rozbiórkowe. Przedmiotem funkcjonowania firmy są wszelkiego rodzaju roboty ziemne, które wykonywane są przy pomocy koparko-ładowarki. Rozbiórka to nasza najważniejsza dziedzina, ale oprócz tego w ramach naszych usług prowadzimy sprzedaż kruszywa. Mamy również wynajem różnych elementów jak na przykład toalety przenośne albo barierki ochronne.