Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

bstrangtiona's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//ymmahtgnartyscab 
Full name:
Bác sĩ Trang 
Gender:
Male 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
https://bacsitrang.com/ 
Comments:
 

Bác sĩ Trang phẫu thuật thẩm mỹ với kinh nghiệm hơn 10.000 ca: nâng mũi, cắt mắt, độn cằm, Midface, căng da mặt, cấy mỡ mặt….Bs Trang cũng là giảng viên của Đại Học Y Dược TPHCM và chứng chỉ hành nghề Thẩm mỹ số 0011441/BYTCCHN do Bộ Y Tế cấp.
Website: https://bacsitrang.com/
GG map: https://g.page/bacsitrang-thammy?share
Địa chỉ: 632 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 0901 08 33 88
Email: [email protected]
#bstrang #bacsithammy #bstrangtiona #bacsitrangtiona #bacsithaotrang #bsthaotrangtiona #caihuungocthaotrang #bstrangthammy