Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

babytalkvn's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//nvklatybab/ofni 
Full name:
Babytalk VN 
Gender:
Male 
Age:
53  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://babytalk.vn/ 
Comments:
 

"Babytalk chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm cho mẹ và bé như tả, bỉm, sữa, thực phẩm ăn dặm, vitamin và thực phẩm chức năng có xuất xứ từ thương hiệu cao cấp đến từ Châu Âu đáp ứng các yêu cầu cao nhất về an toàn và chất lượng.
- Website chính thức: https://babytalk.vn/
- Địa Chỉ: 06 Lê Văn Thiêm. Thanh Xuân. Hà Nội
- Map: https://goo.gl/maps/d7CwDPpEar2UxMFh9
- Liên hệ: 0907412222
- Email: [email protected]
+ Facebook: https://www.facebook.com/babytalkvietnam
Hashtag: #babytalk #babytalkvn #ta #growplan #suanannga #sua #milk #bim #merries #bimmoony"