Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

atlanticnhatranghotel's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//1202letohgnartahncitnalta 
Full name:
Atlantic Nha Trang Hotel 
Gender:
Male 
Age:
31  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://atlanticnhatrang.com 
Favourite metal genre(s):
Male 
Comments:
 

https://atlanticnhatrang.com - Atlantic Nha Trang hotel là Khách sạn đạt chuẩn 4 sao có view biển Nha Trang. Gồm 120 phòng và căn hộ cao cấp giá rẻ trên tuyến phố Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai. Vị trí gần tháp trầm hương thuận tiện khi du lịch Nha Trang. Hastag: #atlanticnhatranghotel #khachsannhatrang #nhatranghotel #khachsanatlantic #khachsanbiennhatrang #khachsan4saonhatrang

Thông tin liên hệ:

Công ty: Atlantic Nha Trang Hotel

Gmail liên hệ đặt phòng: [email protected]

Website: https://atlanticnhatrang.com/

Địa chỉ: 17/11A Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang

Google Map: https://g.page/atlanticnhatrang?share

Số điện thoại liên hệ: 0258.3599.555

Facebook: https://www.facebook.com/atlanticnhatranghotel