Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

aloof's profile

Rank:
Metal knight 
Points:
40420 
Gender:
Other 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Comments:
 

A földi útnak vége, indulok
Ég és föld között vagyok
Várnak rám a csillagok
Egy sóhaj, és meghalok...