Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

adkkk's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Adrian Kozioł 
Gender:
Male 
Age:
35  
Country:
United States 
Homepage:
https://pastellove.pl/ 
Comments:
 

Nie wiesz co kupić rocznemu dziecku, żeby przykuć jego uwagę na więcej niż kilka minut? Odpowiedź jest bardzo łatwa: tablica manipulacyjna. Jest to urządzenie, dzięki któremu dziecko podszkoli się w koordynacji ruchowej oraz wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku. Tablice manipulacyjne, czyli tablice sensoryczne to idealny podarunek, wspierający rozwój dziecka.