Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

PiotrB's profile

Rank:
Metal lord 
Points:
106886 
Email address:
moc/sevihcra-latem//rtoiP 
Full name:
Piotr B. 
Gender:
Male 
Age:
37  
Country:
Poland 
Favourite metal genre(s):
all un-tr00 and not -core 
Comments:
 

GDAŃSK (till 04.2018)
Now Zürich, Switzerland.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeśli jest tu Twoja kapela albo coś wiesz czego tu nie ma, albo jest błędnie skontaktuj się ze mną, pomogę zmienić.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!