Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

PeklopZlomocny's profile

Rank:
Veteran 
Points:
1066 
Full name:
Lukáš  
Gender:
Male 
Age:
40  
Country:
N/A 
Homepage:
http://www.last.fm/user/peklop 
Favourite metal genre(s):
melodic death, doom, black... 
Comments:
 

Aj lajk vìci jako Maj Dajing Brajd, Pájodženesis, In Flejms, Tajp Ou Negativ a další, ale jednoui za èas snesu i komerci jako Cr..knedlíci a tááááááá :-)))

Nemám rád pjùr pozér blekmetal a fuck-uju NSBM.

Mùžu si sem psát jaký sraèky chci, protože mi stejnì nerozumíte.