Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Dying_Hope's profile

Rank:
Metal freak 
Points:
10046 
Full name:
Dying Hope 
Gender:
Male 
Age:
32  
Country:
Germany 
Favourite metal genre(s):
Metal in all its magic shapes! 
Comments:
 

●Döp dem i eld●

Döp, döp dem, döp dem i eld,
öppna Helheims portar.
Döp, döp dem, döp dem i eld,
slut mörkrets kåfter igen.

Resans ände vid de gömdas hem,
djupt under världsträdets rötter.
Den plats som ingen har lämnat,
det vatten som ingen passerat.

Döp, döp dem, döp dem i eld,
öppna Helheims portar.
Döp, döp dem, döp dem i eld,
slut mörkrets kåfter igen.

Ålder och farsot har sånt er på
färd de strider ni enfaldigt kämpat.
Blir ej till ljus högt i ärans sal utan
straffdom och kval, vite och evig plåga.

Den som slukar kroppar och liv
blickar nu ner över världen.
Där vindarna från örnars vingar
sänder oron ut om natten.

Öppna Helheims portar,
slut mörkrets kåfter igen.

Döp, döp dem, döp dem i eld,
öppna Helheims portar.
Döp, döp dem, döp dem i eld,
slut mörkrets kåfter igen.

Döp dem i eld!

----------

●Undergångens länkar●

Rovlystna tänder i brinnande kött,
sårsvett som droppar mot härden.
Regn till att släcka svedande hetta
stålet som svalnar från lågande eld.

Lågande eld!

Solvarv i kedjor som rusat förbi,
viljan som tämjts av smärta och bojor.
Avgrundens lockande lättja och mörker,
livsverk som vittrat i ormarnas etter.

Ormarnas etter, etter!

Fjättrad i tid av de starkaste
band likt fenrisulven i väntan på slutet.
Med stormen, ur jorden, mot djupet,
från undergångens länkar jag bryter mig fri.

Från nycker i nornornas
väv formades ödet i ett slag.
Då anden ferdas mot nya
vyer i gryningens sista andetag.

Sista andetag!

Fjättrad i tid av de starkaste
band likt fenrisulven i väntan på slutet.
Med stormen, ur jorden, mot djupet,
från undergångens länkar jag bryter mig fri.

Törsten efter gudars saliv
och blodet som tappats från den vise.
Nu slits härdade segel itu,
när vinden pinar ögat och dess syn.

Törsten efter gudars saliv
och blodet som tappats från den vise.
Nu slits härdade segel itu,
när vinden pinar ögat och dess syn.

Syn!

Fjättrad i tid av de starkaste
band likt fenrisulven i väntan på slutet.
Med stormen, ur jorden, mot djupet,
från undergångens länkar jag bryter mig fri.

Jag bryter, jag bryter, jag bryter,
undergångens länkar jag bryter mig fri.

----------

●Rötter●

Så vind, skörda storm i onådens år

Solnedgång bär gravars ris
Allt skall leva

ONÁDENS AR SOLNEDGÅNG BÄR GRAVARS RIS ALLT SKALL LEVA SA LANGE VI MINNS MEP RÖTTER I JORDEN TRÅN * PÅ GAMLA VINGAR FRÅN VAGGA $A VIND, SKÖRDA STORM RUNA TILL RUIN 100 TVÅ STEG MOT SKYMNING TALGANKEN HAR BRUNNIT NER VE KOM MOT GRYNING e SÅ VIND, SKÖRDA STORM MU RÖTTER. ENSAMMA MEN LÄMNA SOM KẢNGA I DÄR FEJD EN GANG HAR SÕNDRAT OSÄMJANS LIE SYEPT OLYCKSÖDEN LIVSTRÅDAR ETT GISSELSLAG RAK I RYGG SKUGGFOLKETS RAFST I TVÅ STEG MOTSKYMNING ATT MOT GRYNING TALGDANKEN HAR BRUNNIT NER SÅ VIND, SKÖRDA STORM RÖTTER, VI KOM ENSAMMA MEN LÅNNA SOW MÂNGA

S014 MUSIC LINDGREN RRISTNSSON LTRICS BOGREN KRISTHNSON FR ARO DE RADLIGA, FORAKTADE AVOBELM MARTYRIET KALLAR MITT NAMN BLIVER JAG EN TRAL FMIT EGEI RIKE VILSE OCH AGLÖS VERKAR JAG I VÄRLDSALLTET III RUINERNA AV FATTNINGSGAVANS FORNA YANFORESTÄLLNING RINGAR SIN DIGRA ENSLIGHETS HEELRE VAG VERKAR I SANNINGENS JÄRTECKEN AN PINAR MIG I TVETALAN III DE KLARASTE AV TANKAR DRAR SVÅRDEN •SKÖLDVÄGG MOT TUSEN PILAR FRÅN VĀRLDEN NAR FRUKTAN FÖR BILAN DRAR ISAR DEM TYGLA DA STORMEN TLLS VINDEN BÄR OSS HEM A TREDLOS . alI EN TILLSTÄDJAN OM ATT JAG FÖRHÄNDA PÅ INTET SÄTT BLIVA AHÖRD MITIGERAR MIN LIKNÖJDHET 4ORPEYAIDRINGEN ĀRO EN EGENARTAD SKÀNK FRÅN OVAN SOM INTE EN SJAL TYGKS HAVA VISDOM OM VE KLARASTE AV TANKAR DRAR SVÄRPEN SKOLDVAGG MOT TUSEN PLAR FRAN VARLPENNAR FRUKTAN FÖR BILAN PRAR ASÄK DEM TYGLA PA STORMEN TILLS REPLIKERAK JAG VINPEN BÅR Oso HEM FREPLOS

JÅRNHAND MUSIC: HERNBORG LINDGREN / KRISTENSSON / RYDÉN LYRICS: LINDGREN ETT MOTE FÖR DE SOM GLOSGAT JÄRN MOT NIDINGARS STRUPE MED. DJUPETS BLOTTADE FASOR . LAMNADE SIN HOLMGÅNG NÅR NATTEN. ÅLDRADES OCH GRÅNADE I VANMAKT • SÅNK DINA KLOR I GEMENSKAPENS VA RASERA DENNA VITTRANDE GRAVHÖG • OGH S HÖVDINGARS ASKA I VINDEN II LÄNGST IN MORET BJUD DEM BLOTT OVETT SKALL JAG VÄRJA MITT LIYE DET MÖRKER JAG YR MED JÄRNHAND MÅ DE ALDRIG FÅ UTPLANA MIN SJAL DEN SKA VÄRNAS TILL DE SISTA AV DAGAR A DÅ GUDAR OCH MÅNNISKORS FRÅNDE VANDRAT SINA SISTA NIO STEG • NÅR ORMEN SLUTLIGEN HAR SEGRAT OCH SLUTER SINA KÄFTAR FRÅN DJUPET II LÄNGST IN I MÖRKRET SKALL JAG VÄRJA MITT LIV DET MÖRKER JAG STYR MED JARNHAND MÅ DE ALDRIG FÅ UTPLANA MIN SJÄL SisTA AV DAGAR I DE SOM STA KVAR TSISTA LINJEN DEN SKA VÄRNAS TILL DE * BJUDER JAG NU ATT STORMA MITT FÄSTE LAMNA OPEMARKENS HUNGER CH NATTENS FORLAMANDE KYLA III LÄNGST IN I MÕRKRET SKALL JAG VÄRJA MITT LV DET MÕRKER JAG STYR MED JÅRNHAND MÅ DE ALDRIG FÅ UTPLÅNA MIN SJÄL DEN SKA VÄRNAS TILL DE SISIA AY PAGAR .. DET MORKER JAG STYR MED JARNHAND .. DET SKA VÄRNAS TILL DE SISTA AV DAGAR

MUSIC: LINDGREN/KRISTENSSON INNIW HI0 bYH LYRICS: LINDGREN FÖR EVIGT ARO DE SAMMAN FÖR ALLTID I VISDOM OCH HARNAD• MED HOPP FÖR SJÅL OCH TANKE BRYTER TALE I FRUSEN MARK II MITT MINNE.. I KEDJOR SMIDDA A7T YITTRA • YILANDE I DAMM OCH ASKA TILLS FÅ OCH FRÄNDER DO HIO SYH NI GUDARS SKYMNING FALLA MIN HAG OCH MITT MINNE FLYGER NU UT ÖVER VÅRLDEN DÅR TRONAR HÖGT MITT SINNE I1ETT ÖDE SYARTARE AN SOT HUR LÁTT DÖR INTE SANNINGEN. | KAMP MED NABBAR OGH KLOR HUR LIVSKRAFTIG AR INTE LÖGNEN I MIN HAG OCH MITT MINNE - FLYGER NU UT ÖVER YÄRLDEN • DAR TRONAR HÖGT MITT SINNE SECERNS SAL SKALL ÖPPNAS SEGERNS SAL SKALL ÖPPNAS

TRÄLDOMSÖRD MUSIC: HERNBORG / KRISTENSSON LIND LYRICS: LINDGRBN PÅ VANDRING I FORNTID OCH MINNESLUND I TAKT MED SKYARNAS HAMMARSLAG MODORNA * REDO ATEOFFRAS GRAVBÅLETS LÅGOR II DE PRATTSLÖSAS STRAVAN MOT UPPDIKTAD LIVEGENDOM EVIG VINTER HOR MIN FRIHET AR MIEALT ATERTA . ER FRIHET ÄR ER ATT ERŐVRA DEI VARY JAG SAMLAR ÄR BLOTT MITT LIV . UNDER STALET MAKT JAG TJÄNAR III DE RATTSLÖSAS STRAVAN MOT UPPDIKTAD LIVEGENDONM . EVIG VINtER DESSA TRÄLDOMSORD III JAG ÄR DIN DOM ... D ÄR JAG • KRAMPANDE LEDER OCH TORKADE STRUPAR • JAG ÄR DIN DOM ... ÖDET ÅR JAG DET FÄLT DÅR JAG STRIDIT FÅR BLI MIN GRAV III JAG ÅR DIN DOM ALDERDOMENS RÄDDNING ÄR STUPET KLÄDDA I AVSKYNS SKRUD DESSA TRÅLDOMSORD ÖDET ÄR JAG • • JAG ÄR DIN DOM... STJÁRNORNA JAG FOLJER II DE RÄTTŞLÖSAS STRAVAN MOT UPPDIKTAD LIVEGENDOM EVIG VINTER • HOR DESSA ÖDET ÄR JAG • TKÄLDOMSORD

JORDAFARD MUSIC: AYDEN LINDGREN LYRICS: RYDEN INGEN LAGA, INGEN GLÖD . INGET ... INGET LIV NÄR INTET BLIR ALLT IUŠ., TA MIG HEM TAMIG HEM .. BAR MIG JVÁG .. UENRE KAKAFONI AV KAOS SOM SAKTA TONAS ut LIKT EN SVANESANG, LJUDER HORNEN AV DÖD OCH'SJALSLIG FÖRLUST IIt *TA MIG HEM... BAR MIG IVÄG BAR MIG IVÅG W. FÖRST FÖRLORAPES KAMPEN OM GLADJE FORVÄNTNINGARS VISA DRANKTES DÄREFTER SÅ AVEN MINNENAS VĀRME • SOM SLOCKNAR SLUTLIGEN SA DOG ALLT HOPP II JORDAFARD . SLUKAD TA MIG HEM ... BÄR MIG IVAG JORDAFARD SLUKAD .. TA'MIG HEM .. BAR MIG IVAG ... BAR MIG AG •. TA MIG HEM ... I GE ĘFTER... GE VIKA .. GE UPP.. KÄNSLAN AY FLAMMAN