Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Bartexs's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Bartek Kozak 
Gender:
Female 
Age:
23  
Country:
Poland 
Homepage:
http://wszystkodobudowydomu.pl/ 
Comments:
 

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej odnośnie branży budowlanej mogą zajrzeć na stronę wszystkodobudowydomu.pl. Na portalu umieszczane są wskazówki oraz ciekawostki z branży - są one poświęcone nie tylko architekturze, ale też aranżacji wnętrz.