Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

AudytSledczy's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Audyt Sledczy 
Gender:
N/A 
Age:
N/A  
Country:
N/A 
Homepage:
https://www.inveritas.pl/bezpieczenstwo-biznesu/ 
Comments:
 

Poszukujesz osoby, która rozwieje Twoje podejrzenia o zdradę męża czy bezpieczeństwa prowadzonej firmy? Biuro detektywistyczne Inveritas zapewni doręczenie i zebranie ścisłość informacji, przeprowadzi biały wywiad i audyt śledczy. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii rozgryziemy urządzenia do podsłuchu, przeprowadzimy obserwacje i zasugerujemy co w wynikłej sytuacji poczynić. Chcesz zapewnić sobie bezpieczeństwo na dłuższy czas? Przeprowadzamy szkolenia z szerokiego działu bezpieczeństwa - zarówno firmy, jak i prywatnego.